top of page

שדרוג מערכת ההפעלה ב-NegevHPC

כחלק מתהליך השיפור המתמיד של NegevHPC, עד לתאריך 15.7.21 יבוצע תהליך הדרגתי של שדרוג המערכות ב-NegevHPC, כאשר בין התאריכים 15-14.7.21 צפויים שיבושים בקלאסטר.

במהלך פרק זמן זה ריצות ייפלו וזמינות המערכת תיפגע. אנו ממליצים להיערך לכך מראש.

לאחר השדרוג תוכלו לשוב ולהתחבר למערכת כפי שהייתם רגילים בעבר.

בכל מקרה של בעיה או תקלה אתם מוזמנים כתמיד לפנות אלינו דרך הצאט באתר.

RECENT POST
bottom of page