top of page

העברת קבצים לגריד וממנו משורת הפקודה

העברת הקבצים בין הגריד והמחשב האישי מתבצעת באמצעות תוכנות המבוססות על חיבור SSH. ההנחה היא שהחיבור לגריד פעיל כרגע במחשבכם האישי. אם זה לא המצב, התחברו לגריד באמצעות המדריכים באתר.

1. השלב הראשון הוא להעביר את הקובץ מהמכונה הוירטואלית (192.168.2.1) לשרת המארח (10.10.10.56) או להיפך.

נריץ את הפקודה הבאה בשרת המארח או במכונה הוירטואלית:

scp {user}@{source_ip}:{source_path} {user}@{destination_ip}:{destination_path}

כאשר:

במקום {user} יש לרשום את שם המשתמש.

במקום {source_ip} ו-{destination_ip} יש לרשום את ה-IP של המחשב בו נמצא הקובץ ואת ה-IP של המחשב שאליו נרצה להעתיק את הקובץ, בהתאמה.

במקום {source_path} ו-{destination_path} נרשום את הנתיב בו נמצא הקובץ ואת הנתיב המלא במחשב היעד אליו נרצה להעתיק את הקובץ, בהתאמה.

במהלך הריצה של הפקודה, תתבקשו להזין את סיסמת המשתמש שלכם פעמיים. פעם אחת עבור השרת המארח ופעם אחת עבור המכונה הוירטואלית.

למשל, אם במכונה הוירטואלית יש לי קובץ שנקרא my.stdout והוא נמצא בנתיב /home/harell/ ושם המשתמש שלי הוא harell. אני אריץ:

scp harell@192.168.2.1:/home/harell/my.stdout harell@10.10.10.56:/home/harell/new.txt

לאחר הרצת הפקודה, יהיה בשרת המארח קובץ בשם new.txt שתוכנו זהה לקובץ my.stdout במכונה הוירטואלית.

2. כעת נעתיק את הקובץ מהשרת המארח למחשב האישי. האופן בו יש לבצע את הפעולה שונה מעט במערכות ההפעלה השונות:

2.1 משתמש לינוקס ומקינטוש

נריץ מה-Terminal של המחשב האישי את הפקודה:

scp {user}@10.10.10.56:{path} {destination_path}

כאשר, כמו קודם, במקום {user} נשים את שם המשתמש שלנו, במקום {path} נרשום את הנתיב בו שמרנו את הקובץ בשרת המארח ובמקום {destination_path} נרשום את הנתיב בו נרצה לשמור את הקובץ במחשב האישי.

נצטרך להזין סיסמת משתמש במהלך ההרצה של הפקודה.

במקרים בהם scp לא עובד, בהעתקה של קבצים גדולים או בהעתקה של אותו קובץ מספר פעמים, ניתן להשתמש בפקודה rsync במקום scp (התחביר מעבר לכך זהה).

בעוד scp קורא את הקובץ ומעתיק אותו, rsync משתמש באלגוריתמים מיוחדים לזיהוי והעתקה רק של ההבדלים בין הקבצים והוא מתמקד במידע הבינארי ששמור בקובץ.

2.2 משתמש Windows

2.2.1 הפקודה SCP לא קיימת במערכות הפעלה של Windows. לכן נוריד את התכנה pscp שבפועל עושה את מה ש-scp עושה. ניתן להוריד את התכנה בכתובת:

https://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/x86/pscp.exe

לאחר הורדת התכנה, נפעיל את שורת הפקודה, ניגש לנתיב בו נמצאת התכנה ונריץ את הפקודה:

pscp {user}@10.10.10.56:{path} {destination_path}

כאשר, כמו קודם, במקום {user} נשים את שם המשתמש שלנו, במקום {path} נרשום את הנתיב בו שמרנו את הקובץ בשרת המארח ובמקום {destination_path} נרשום את הנתיב בו נרצה לשמור את הקובץ במחשב האישי.

נצטרך להזין סיסמת משתמש במהלך ההרצה של הפקודה.

RECENT POST
bottom of page