top of page

חיבור חדש לגריד הירוק

אופן החיבור לגריד זהה למתואר במדריכים, ויש להמשיך ולפעול על פיהם. עם זאת, פרמטרים חשובים השתנו, ויש לשים לב לכך.

  • בחיבור הראשון כתובת ה-Remote Gateway השתנתה וכעת היא: 212.179.190.195

  • בחיבור זה, ישנה סיסמה ראשונית זהה לכלל המשתמשים והיא: !Wh0Aa123456

  • בחיבור השני הכתובת החיבור היא כתובת ה-IP שנמסרה לכם בעת יצירת המשתמש שלכם בקלאסטר

  • גם בחיבור זה, ישנה סיסמה ראשונית זהה לכלל המשתמשים והיא: !Wh0Aa123456

  • לאחר חיבור ראשוני זה, תדרשו להחליף את הסיסמה לשני החיבורים - המתבצע באחת על-ידי השינוי באמצעות פקודת passwd.

  • עם כניסתכם, יש להקיש את הפקודה passwd.

  • להזין את הסיסמה החדשה.

  • להזין את הסיסמה החדשה בשנית.

  • אם מתקבלת הודעת שגיאה - להתעלם: השינוי אכן בוצע.

  • כעת, יש להתנתק ולהתחבר מחדש עם הסיסמה החדשה בשני החיבורים.

RECENT POST
bottom of page