© NegevHPC.com | Rotem Industrial Park

  חיבור חדש לגריד הירוק

  November 12, 2017

  אופן החיבור לגריד זהה למתואר במדריכים, ויש להמשיך ולפעול על פיהם. עם זאת, פרמטרים חשובים השתנו, ויש לשים לב לכך.

  • בחיבור הראשון כתובת ה-Remote Gateway השתנתה וכעת היא: 212.179.190.195

  • בחיבור זה, ישנה סיסמה ראשונית זהה לכלל המשתמשים והיא: Aa123456

  • בחיבור השני כתובת ה-IP השתנתה וכעת היא: 10.10.10.89​ 

  • גם בחיבור זה, ישנה סיסמה ראשונית זהה לכלל המשתמשים והיא: Aa123456

  • לאחר חיבור ראשוני זה, יש להחליף את הסיסמה לשני החיבורים - המתבצע באחת על-ידי השינוי באמצעות פקודת passwd.

   • עם כניסתכם, יש להקיש את הפקודה passwd.

   • להזין את הסיסמה החדשה.

   • להזין את הסיסמה החדשה בשנית.

   • אם מתקבלת הודעת שגיאה - להתעלם: השינוי אכן בוצע.

   • כעת, יש להתנתק ולהתחבר מחדש עם הסיסמה החדשה בשני החיבורים.

   

   

  Share on Facebook
  Share on Twitter
  Please reload

  RECENT POST

  February 3, 2019

  December 18, 2018

  January 22, 2018

  Please reload