חיבור חדש לגריד הירוק

November 12, 2017

אופן החיבור לגריד זהה למתואר במדריכים, ויש להמשיך ולפעול על פיהם. עם זאת, פרמטרים חשובים השתנו, ויש לשים לב לכך.

 • בחיבור הראשון כתובת ה-Remote Gateway השתנתה וכעת היא: 212.179.190.195

 • בחיבור זה, ישנה סיסמה ראשונית זהה לכלל המשתמשים והיא: Aa123456

 • בחיבור השני כתובת ה-IP השתנתה וכעת היא: 10.10.10.89​ 

 • גם בחיבור זה, ישנה סיסמה ראשונית זהה לכלל המשתמשים והיא: Aa123456

 • לאחר חיבור ראשוני זה, יש להחליף את הסיסמה לשני החיבורים - המתבצע באחת על-ידי השינוי באמצעות פקודת passwd.

  • עם כניסתכם, יש להקיש את הפקודה passwd.

  • להזין את הסיסמה החדשה.

  • להזין את הסיסמה החדשה בשנית.

  • אם מתקבלת הודעת שגיאה - להתעלם: השינוי אכן בוצע.

  • כעת, יש להתנתק ולהתחבר מחדש עם הסיסמה החדשה בשני החיבורים.

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

RECENT POST

February 3, 2019

December 18, 2018

January 22, 2018

Please reload

© NegevHPC.com | Rotem Industrial Park