top of page

שדרוג הגריד הירוק

שלום לכולם,

כידוע, הגריד הירוק סבל משך תקופה ארוכה ממספר בעיות מבניות משמעותיות, אשר מנעו הן את תפעולו השוטף והן את גישת המשתמשים אליו. אנחנו שמחים לעדכן כעת כי בעיות אלו נפתרו, ולהלן השדרוג שנעשה:

  • בעקבות אי-התאמה של תשתית החשמל לצורכי הגריד ובעקבות אי-יציבות של אספקת החשמל בפארק רותם תעשיות, הוחלפה אספקת החשמל מ-20 קילו-וואט לאספקה של 63 קילו-וואט חשמל.

  • הותקן ארון חשמל ייעודי למעבדה עם חיבור לאל פסק והכנה לגנרטור. האל פסק שחובר הינו בגודל של 40 KVA למשך 30 דקות גיבוי.

  • הוחלפו כל תשתיות החשמל להתאמה אופטימאלית למערכת החשמל החדשה.

  • בעקבות אי-יציבות של חיבור ה-VPN דרך יחידת ׳ברק׳ והתלות בתיקון מצידם בלא יכולת לתפעל באופן עצמאי, בוצעה התקנה של מערכת VPN מבית FORTIGATE כולל FIREWALL.

  • על מנת לסנכרן בין חיבור המשתמש החיצוני לגריד ובין חיבור המשתמש הפנימי בגריד, הותקנה מערכת LDAP המאפשרת שיתוף מידע לגבי משתמשים, מערכות, רשתות ושירותים ברשת - באופן פשוט, גמיש, ותואם לאופי המשתמשים. כך שכעת הסיסמה בשתי ההתחברויות זהה, והמשתמש יכול אף להחליף את הסיסמה בשתי הכניסות לאחר התחברות ראשונית.

שדרוג II - שנת 2018

בהמשך השנה יבוצע שדרוג מקיף נוסף לקראת הפיכת הגריד לקלאסטר מקבילי.

בין השינויים שיבוצעו ניתן למנות:

  • מעבר מכבילת תקשורת Ethernet לכבילת תקשורת מהירה Infiniband.

  • קלאסטר היברידי: הוספה משמעותית של מאיצים מסוג XeonPhi + GPGPU.

  • קירור מתקדם מיני-מרכזי Inverter המותאם לטמפרטורות בחדר (ממצב Off ועד Turbo).

  • גיבוי חשמל משופר באמצעות גנרטור.

RECENT POST
bottom of page