חיבור וריצה במאיצי Xeon Phi

November 22, 2017

 כדי להתחבר ל-Xeon phi, להדר ולהריץ תכנה ישירות על ה-coprocessor (לא באמצעות offload). יש לבצע את השלבים הבאים:

 

1. מהמחשב הראשי (rclsms, 10.10.10.74) יש להתחבר ב-ssh ל-xphi1.

 

2. יש לעדכן את משתני הסביבה בהתאם לסביבת Intel Parallel Studio באמצעות הפקודה:

source /opt/sw/intel/parallel_studio_xe_2017/psxevars.sh

 

3. ניתן להדר את התכנה באמצעות icc לקוד c/cpp ו-ifort לקוד fortran. יש להשתמש בדגלים הבאים:

-mmic - מבצע הידור עבור המאיץ.

-O3 - אופטימיזציה

-qopenmp - openmp לשימוש במקבול באמצעות.

-o {name} - שם קובץ ההרצה שיש לייצר בתהליך ההידור.

למשל:

ifort -O3 -mmic -qopenmp -o prog mycode.f90

 

4. יש להגדיר את משתנה הסביבה:

export SINK_LD_LIBRARY_PATH=/opt/sw/intel/compilers_and_libraries/linux/lib/mic/

משתנה סביבה זה מגדיר לכלי micnativeloadex איפה לחפש את הספריות של ה-coprocessor.

 

5. יש להריץ את התכנה באמצעות:

micnativeloadex {program_name}

הכלי micnativeloadex טוען את התכנה ב-coprocessor ומריץ אותה וכך חוסך את הצורך בחיבור ל-ssh והגדרת משתני סביבה ב-mic.

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

RECENT POST

February 3, 2019

December 18, 2018

January 22, 2018

Please reload

© NegevHPC.com | Rotem Industrial Park