Pflotran in NegevHPC

December 18, 2018

 

תוכנת הסימולציה Pflotran היא פיתוח משותף של מעבדות לאומיות מובילות במשרד האנרגיה כמו גם אוניברסיטאות מובילות בארצות הברית. התכנה היא בעלת רישיון קוד פתוח GNU LGPL.

Pflotran מספקת סימולציה של תרחישים שונים ומבצעת חישובים מגוונים העוסקים בזרימת על פני השטח ובתת השטח של חומרים נקבוביים.

מהיום Pflotran נגישה גם מ-NegevHPC באמצעות מערכת המודולים. הגרסה שהותקנה עובדת עם Intel Parallel Studio 2018, כאשר את ממשק ה-MPI מספק OpenMPI בגרסה 1.10.7. דרך Pflotran נעשה שימוש בספריית HDF5 מקבילית (גרסה 1.10.1) ו-PETSC (גרסה 3.10.2).

כדי להתחיל להשתמש ב-Pflotran יש לרשום את הפקודות הבאות, או להכניס אותן לקובץ ה-bashrc:

module purge

module load intel/18.0.1.163 openmpi/1.10.7 phdf5/1.10.1 petsc/3.10.2 pflotran/1.0.0

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

RECENT POST

February 3, 2019

December 18, 2018

January 22, 2018

Please reload

© NegevHPC.com | Rotem Industrial Park