top of page

OpenMC - חישובי מונטה-קרלו


OpenMC הינה תכנת קוד פתוח המיועדת לחישובי מונטה-קרלו לפתרון בעיות של טרנספורט חלקיקים. התכנה ממוקדת בחישובי קריטיקליות של מערכות נויטרונים עם אפשרויות נרחבות לביצוע חישובי כורים. התכנה מאפשרת חישובי תלת-ממד, הן עם אנרגיה רציפה והן במודל רב-קבוצתי. המערכת מבוססת על חתכי פעולה בפורמט HDF5 אשר ניתנים לייצור מתוך קבצי ACE.

מהיום OpenMC נגישה מ-NegevHPC באמצעות מערכת המודולים. הגרסה שהותקנה (0.10.0) עובדת עם anaconda3, כאשר את ממשק ה-MPI מספק OpenMPI בגרסה 1.10.7.

כדי להשתמש בתכנה יש להריץ את הפקודות הבאות:

1. module load openmc

ניתן להריץ את התכנה הן בתור מודול פייתון והן מהטרמינל.

RECENT POST
bottom of page