top of page

מאגרי מידע אקדמיים בגישה מהירה

מאגרי מידע אקדמיים רבים מונגשים כעת לשירותכם דרך NegevHPC. כל שנדרש לבצע על מנת לגשת למאמר שאתם מחפשים מאורגן בפוסט זה.

כתובות המאגרים המונגשים:

1. www.tdnet.com/nrcn

2. www.scopus.com

נתחיל עם עם www.tdnet.com/nrcn -->

1. כנס לאתר www.tdnet.com/nrcn בתוך ה-firefox ב-NegevHPC.

2. ברשומת חיפוש הגדר/הכנס שם מאגר או מאמר לחיפוש.

3. ברשומת access information --> sciencedirect וודא כי רשום current בצד ימין של המאמרים שהופיעו.

3.1 במידה ומופיע print holdings available קיימים על המדף בסיפרייה עותקים של כתבי העת.

4. כדי לצפות בכל המאמרים שנרכשה אליהם גישה כנס ל-All Issues.

5. בחר ב-Volume הדרוש (קיים Drop List בצד ימין של ה-Volumes להצגה מלאה).

6. במידה וקיימת גישה לטקסט תופיעה נקודה ירוקה ולידה יופיע הטקסט Full Text Access. רק למאגרים אלו תהיה גישה מלאה.

7. ניתן לשמור או להדפיס את המאמר.

נעבור כעת ל-www.scopus.com -->

1. כנס לאתר www.scopus.com

2. ברשומת החיפוש ניתן לחפש לפי שם של מאגר מידע, וכן ניתן להגדיר את החיפוש לפי

Documents, Authors, Affiliations or more Advance.

ב-Drop List --> LIMIT ניתן לסנן את החיפוש לפי years, publisher, document type.

3. כנס לחיפוש והגדר את שם המאגר או המאמר לחיפוש.

4. בצד שמאל שים לב שיש מספר לצד שנה בסוגריים.

5. בחר את המאמר הרצוי או המשך בסינון כנדרש.

6. אם נפתח חלון firefox שאומר כי לא ניתן לאפשר גישה להורדה של המסמך נדרשת הורדה של תוסף ל-firefox על מנת להוריד מסמכים מאתר scopus.

6.1 כנס לאתר https://addons.mozilla.org/he/firefox/addon/scopus-document-download/

7. במידה והמסמך נגיש יפתח חלון קופץ ובו רשום שהמסמך ניתן להורדה (Downloaded באור ירוק לצד שם המסמך).

8. לחץ Done והמסמך יופיע בהורדות.

RECENT POST
bottom of page