top of page

מדריך לפתרון בעיות מהיר לחיבור גרפי

מטרת הפוסט היא להוות מיקוד של בעיות שמשתמשים יכולים להתקל בהם, וכן להציע להם מספר דרכי פיתרון.

בעיה:

חלון vnc שחור מסיבה כלשהי?

פיתרון:

1) יש להריץ את הפקודות הבאות:

יש לבטל זמנית את הסביבה הוירטואלית של אנקונדה מה-shell הנוכחי:

conda deactivate

על מנת לבדוק אילו חיבורים נוכחים לא טובים יש נבדוק בעזרת:

vncserver -list

נהרוג כל חיבור כזה ונמחק את התיקייה של vnc עם המידע הבעייתי:

<vncserver -kill :<session id

אחרי שטיפלנו בחיבורים הבעייתים, ניצור חיבור חדש (יכול להיות שנצטרך להכניס סיסמת חיבור חדש) על ידי הרצת הפקודה הבאה:

vncserver

: "5" נכניס את המספר חיבור החדש

נכניס את הסיסמה שלנו:

וקיבלנו שולחן עבודה נקי ומוכן לעבודה:

אם פעולות אלו לא צלחו, ניתן לעבוד לסט הפעולות הבא:

2) להריץ את הפקודה הבאה:

ps -aef | grep -i vnc | grep -i <your username>

נוציא משם את מספר החיבור שהופיע יחד עם שם המשתמש שלנו ושאיתו ניסינו להתחבר אך לא עבד (בדוגמה חיבור מספר 4) ונריץ את הפקודה הבאה על מנת להרוג את התהליך שלו:

kill <proccess id/number>

כעת לאחר שהרגנו את התהליך הבעייתי נפתח חיבור vnc חדש כאשר נציין את גודל המסך איתו נעבוד (ניתן לקבל את המספר אוטומטית בלחיצה על הלינק) בחיבור זה ונחזור לעבודה:

נכניס את מספר החיבור החדש שקיבלנו:

כעת נכניס את הסיסמה שלנו הן לחיבור ה-vnc והן לחשבון שלנו:

וקיבלנו שולחן עבודה מסודר!

אם האמור לעיל לא עובד, אנא נסו את הדברים הבאים:

3) אנא ודאו כי הקובץ xstartup הנמצא בספריה vnc. כתוב בצורה הבא:

צור חיבור vnc חדש והמשיך לעבוד כמו קודם!

במקרה ולא הצלחתם להתחבר גרפית ל-NegevHPC גם לאחר ביצוע פעולות אלו, אנא צרו קשר דרך מערכת הצ׳אט.

RECENT POST
bottom of page