Negev HPC

הכוח למקבל מכל מקום

18/3/2018

17-8-2018: The grid is (almost) fully up. Nodes 14,15,18,22 are currently down and will resume in the foreseeable future.

4-8-2018: The is grid partially up. Only nodes in "normal" partition. (Node000-node006, node008-node013)

23-7-2018: Due to maintenance the cluster wi...

22/1/2018

Anaconda

Pycharm

Openfoam5-linux: only thru docker

15/1/2018

עברית: 

תשתית NegevHPC משמשת כיום חוקרים רבים לביצוע חישובים מדעיים רבי-ביצועים. חישובים אלו נעשים ללא כל תשלום, הן על החומרה והן על האחזקה, על מנת לחזק את הפעילות המדעית.

במסגרת זו, חובה על כל פרסום מכל סוג שהוא המציג תוצאות אשר חושבו ב-NegevHPC לתת הכרה לפרויקט NegevHP...

22/11/2017

כדי להתחבר ל-Xeon phi, להדר ולהריץ תכנה ישירות על ה-coprocessor (לא באמצעות offload). יש לבצע את השלבים הבאים:

1. מהמחשב הראשי (rclsms, 10.10.10.74) יש להתחבר ב-ssh ל-xphi1.

2. יש לעדכן את משתני הסביבה בהתאם לסביבת Intel Parallel Studio באמצעות הפקודה:

source /opt/sw/inte...

12/11/2017

אופן החיבור לגריד זהה למתואר במדריכים, ויש להמשיך ולפעול על פיהם. עם זאת, פרמטרים חשובים השתנו, ויש לשים לב לכך.

  • בחיבור הראשון כתובת ה-Remote Gateway השתנתה וכעת היא: 212.179.190.195

  • בחיבור זה, ישנה סיסמה ראשונית זהה לכלל המשתמשים והיא: Aa123456

  • בחיבור הש...

12/11/2017

שלום לכולם,

כידוע, הגריד הירוק סבל משך תקופה ארוכה ממספר בעיות מבניות משמעותיות, אשר מנעו הן את תפעולו השוטף והן את גישת המשתמשים אליו. אנחנו שמחים לעדכן כעת כי בעיות אלו נפתרו, ולהלן השדרוג שנעשה:

  • בעקבות אי-התאמה של תשתית החשמל לצורכי הגריד ובעקבות אי-יציבות של אספק...

8/12/2016

למרבה הצער, ההפצות הרשמיות של Forticlient ללינוקס לא תומכות ב-SSL VPN. להלן נפרט את הצעדים הנדרשים לחיבור מהפצות לינוקס מבוססות Debian (כדוגמת Ubuntu) ומבוססות Fedora (כדגומת Red Hat ו-CentOS).

Debian:

1) ראשית, יש להוריד את תוכנת FortinetClient מהלינק הבא:

https://hadle...

8/12/2016

1. יש להוריד Forticlient. בתהליך ההתקנה, לבחור VPN Only.

https://forticlient.com/downloads

2. לחיצה על מקש ימני -> Open -> לאשר פתיחה -> התוכנה תתחיל בהורדת התוכנה המעודכנת האחרונה. שימו לב! יש להקפיד על הוראות אלו, על מנת שהתוכנה תפתח, לחיצה כפולה לא מאפשרת הרשאות פתיחה...

8/12/2016

1. יש להוריד Forticlient בכתובת:

https://forticlient.com/downloads

2. בתהליך ההתקנה תידרשו לאשר את תנאי הרישיון:

במהלך ההתקנה, מוצעות שתי חלופות להתקנה, נבחר ב-VPN Only:

3. בסיום ההתקנה התכנה תופעל אוטומטית. נוכל לזהות אותה באמצעות הסמל של המגן הירוק בשורת הסמלים:

 4. בלחיצ...

Please reload

הרשמו!

והישארו מחוברים
מהו עיבוד מקבילי?

עיבוד מקבילי הוא עיבוד בו זמנית של מטלה מסוימת על ידי מספר מעבדים או מספר ליבות, כאשר היא מפוצלת בהתאם, כדי להגיע לתוצאות מהר יותר משיטה של עיבוד טורי.

הרעיון מבוסס על העובדה שניתן בדרך כלל לפצל את תהליך הפתרון של בעיה כלשהי למספר מטלות קטנות יותר, שאותן ניתן לבצע בו-זמנית, עם מידה מסוימת של תיאום.

מהו אשכול מחשוב?

אשכול מחשבים הוא קבוצה של מחשבים המחוברים ביניהם ופועלים יחד בצורה מתואמת, כך שבמובנים רבים הם יכולים להחשב כמחשב אחד. המחשבים באשכול מחוברים ביניהם בדרך כלל באמצעות רשת תקשורת מקומית.

אשכולות מחשבים משמשים בדרך כלל לצורך שיפור מהירות ו/או אמינות של מחשב בודד, באמצעות הענקת יחס עלות תועלת טוב יותר מאשר מחשב בודד במונחי ביצועים או אמינות.

מהו מדד Top500?

טופ500 או TOP500 הוא פרויקט אוניברסיטאי המדרג את 500 מחשבי העל (שאינם מחשבים מבוזרים) החזקים בעולם. מטרת הפרויקט לספק מידע אמין ודרך מעקב על התפתחות כוח החישוב של מחשבי העל בעולם. במאי 1993 פורסמה הרשימה הראשונה של טופ500. עדכונים לרשימה מתפרסמים פעמיים בשנה. מאז 1993, הביצועים של המחשב שמדורג במקום הראשון תואמים את חוק מור.

למה דווקא Linux?

לינוקס היא דוגמה חשובה לפיתוח תוכנה חופשית וקוד פתוח. קוד המקור של ליבת לינוקס זמין לשימוש, לשינוי ולהפצה בחינם לכל אחד. יש מקרים שמערכת הפעלה שלמה מורכבת מתוכנות חופשיות או מתוכנות קוד פתוח.

© NegevHPC.com | Rotem Industrial Park