top of page

אחסון חדשני ומהיר בגריד

עומסי העבודה ב-NegevHPC גדלים ללא הרף בשבועות האחרונים, עם הצטרפותם של עשרות משתמשים חדשים. כדי לתת מענה לדרישה לכמויות האחסון הגדולות, אך לא פחות חשוב מכך, לצורך במהירות בגישה לזיכרון מקודקודים רבים במקביל, הבאנו לגריד מערכת אחסון ישראלית חדשנית. מערכת האחסון, LightOS של חברת LightBits Labs היא יחידה מסוגה בכך שהיא מבצעת שימוש ברכיבי האחסון המהירים בעולם כרטיסי SSD NVME לצד רכיבי זיכרון בלתי נדיפים, כדי לתת פתרון קומפקטי, מהיר, סקאלאבילי ועמיד. בשלב זה, הוקצו למשתמשים יעודיים מכסות של כמה מאות ג'יגה-בייטים לטובת תחילת השימוש במערכת. משתמשים אלו מתבקשים לפלוט את תוצאות החישובים בתיקייה glusterfs שבתיקיית הבית שלהם. בתיקיית הבית יש לשמור רק את קבצי הקלט והקוד הנדרשים לטווח הרחוק. בשבועות הקרובים נבצע שדרוג בתשתית התקשורת של שרתי NegevHPC כך שכל אחד מהשרתים יוכל לגשת למערכת האחסון במהירות של עד 10Gb/s.

RECENT POST
bottom of page