היסטוריית שימוש בגריד


המספרים בגרף מתארים את מספר שעות הריצה של כל משתמש לליבה אחת.

אזי, הרצת ריצה בעלת 32 ליבות למשך שעה מייצרת 32 שעות ריצה.

RECENT POST

    © NegevHPC.com | Rotem Industrial Park